Fotosmeden
Landscape photography is the supreme test of the photographer - and often the supreme disappointment.
Basareholmen

Basareholmen är en liten ö strax utanför centrala Karlskrona där man tillverkade ammunition. Tidigare hade denna typ av verksamhet hållit hus inne i Karlskrona men efter den stora stadsbranden i slutet av 1700-talet så bestämde man sig för att flytta den till en något säkrare plats.

Tillverkningen pågick ända fram till 1986 varefter ön i stort sett övergavs. Verksamheten som var som störst under andra världskriget sysselsatte som mest över 90 män och kvinnor. Ön är numera öppen för besök och har rensats från kvarliggande ammunition.

Den siste verkmästaren stannade kvar på ön även efter 1986 och såg till att utrustningen blev kvar, utrustning som nu representerar en smått fantastisk inblick i denna gamla verksamhet.

I helgen åkte vi ut ett 20-tal personer med Karlskrona sjötaxi för att ha en skön dag, en fotoutflykt och helt enkelt se något som inte hör till vardagen. Det som slår mig mest är kanske en viss förvåning att jag trots min uppväxt i Karlskrona inte förstått omfattningen av det som finns på denna egentligen väldigt centralt belägna lilla ö. Klicka på den lilla kartbilden uppe till höger så öppnas en större zoombar karta upp. Här finns mängder av byggnader i både trä, betong och sten. Vi hittade till och med spår av en berganläggning som dessvärre var fylld med vatten.

Den mest spektakulära byggnaden är längan med verkstadshus. Den består av mindre trähus med luftspalter och metertjocka tegelmurar. Konstruktionen skulle borga för att en olycka inte fick värre konsekvenser än nödvändigt. På ena sidan ser längan nästan ut som radhus.

Från andra sidan däremot syns konstruktionen tydligt. Detta visade sig tyvärr behövas, för 1949 var olyckan ett faktum.

Ingenjören och assistenten, båda hetta Gustavsson i efternamn, blandade tändsats varvid en spårljusblandning detonerade. Man kom aldrig fram till vad som orsakade explosionen, men man spekulerade i att något ”gått varmt”. Verkstadshus 10 försvann mer eller mindre fullständigt vid explosionen och krävde de bådas liv. I fotot ovan syns gluggen där 10:an tidigare stod till höger om den högra tegelmuren.

Man ser mängder av spår som tydligt pekar på faran i den verksamhet som bedrevs. Som instruktionsskyltar som talar om hur mycket sprängmedel och personal som samtidigt får befinna sig bakom en viss dörr.

Dörren nedan satt i en stenbunker som till sin konstruktion mest påminde om de ksp-värn som står på många ställen längs vår kust, skillnaden här är att detta avsåg hålla faran instängd istället för tvärt om.

I övrigt la jag rätt mycket tid på att beundra vilken fantastisk miljö vi har i Karlskrona, och jag passade på att njuta av vyer som man inte annars hittar från fastlandet.

Exempelvis en annan gammal militär holme med ett stort stenmagasin.

Eller en vy in mot Karlskrona som nästan enbart består av riktigt gammal bebyggelse.

Basareholmen har ett ganska rikt fågelliv och vid ett tillfälle var jag ytterst nära att hoppa ner på en avsats där en andhona låg och ruvade ägg.

Ön har karga partier där byggnader inte klarat tidens tand.

Medan andra delar längre in på ön bjuder på välbevarade trähus och lummig grönska.

El-centralen ovan får representera det förflutna som håller på att rosta bort.

Medan naturen precis intill spirar utan tanke på den mörka tid som verksamheten på ön representerat.